Fore C Fund Management är ett privat bolag som arbetar med fondverksamhet i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och därmed förenlig icke tillståndspliktig verksamhet.