”Target Aid är en digital platform där givare, fundraisers, företag, NGOs och idrottsföreningar samarbetar och bygger värdeskapande relationer för en ökad effekt av hållbart engagemang!”