Vindico Group AB är ledande svensk leverantör av säkerhetsteknik och säkerhetstjänster. Dotterbolagen Vindico DNA Systems, Vindico Safety och Vindico Technology marknadsför och säljer kundanpassade säkerhetsprodukter och system till bl a detaljhandeln, banksektorn, logistik, lager, marinor, hushåll samt värdetransportföretag och andra aktörer inom transport. I produktsortimentet ingår det avancerade stöldskyddet SelectaDNA som är ett s k MärkDNA för stöldskydd. Vindico Group erbjuder även säkerhetstekniska produkter och system inom lås, larm och kontanthantering, samt stöldskydd för temporär förvaring. Vindicokoncernens huvudkontor finns i Göteborg med filial i Stockholm. Monica Hallin är koncernchef. Bolaget är listat på AktieTorget med tickern VSEC.