Om Jovitech Invest

Jovitech arbetar med investeringar, finansiering, aktivt styrelsearbete samt med affärsutveckling och projektledning.

Bolaget drivs av Carl Schneider och ägs
av Carl och hans hustru Chatarina Schneider.

Finansiering

Jovitech är en långsiktig investerare ofta tillsammans med andra investerare med liknande syn på företagande och med kompletterande kompetens. Vi arbetar tillsammans med partners med finansiering där vi bland annat har varit med om att genomföra ett flertal emissioner i samband med listningar samt nyemissioner i listade bolag.

Vi tror på publikt riskkapital därför att:

  • det ökar ett bolags trovärdighet på marknaden att vara ett listat bolag
  • det skapar bättre möjligheter för bolaget att skaffa ytterligare finansiering
  • det ger bättre förutsättningar för expansion genom förvärv

Aktivt styrelsearbete

Vi tror att det är viktigt för inte minst mindre bolag att ha en aktiv styrelse med en samlad kompetens som kan hjälpa företaget och dess ledning att utvecklas och växa. Vi sitter endast i styrelser där vi med vår kunskap och erfarenhet kan tillföra ett tydligt mervärde. För oss är det viktigt att ta en aktiv del i verksamheten och inte bara agera bollplank. Vi skall var en ständigt närvarande resurs för företagsledningen som kan rycka in vid behov.

Tillverkning och sourcing i Asien

Vi har mer än 25 års erfarenhet av framför allt elektroniktillverkning i Asien och då främst i Kina. Vi kan erbjuda hjälp med att utvärdera tillverkares tillverkningsprocesser och kvalitetssystem samt att ta fram offerter och avtal. Vi har lång erfarenhet av att sourca säkerhetsprodukter, telekomprodukter och andra elektronikprodukter i Asien. Vi kan erbjuda hjälp med att hitta produkter med rätt funktionalitet och kvalitet samt sedan säkerställa leveranser och skriva avtal med leverantörer. 2011-2014 var vi bosatta i Shanghai och arbetade då med ett antal tillverkningsprojekt, sourcing mm.

Affärsutveckling och projektledning

Vi är själva entreprenörer och har 30 års erfarenhet av att starta och driva företag. Vi hjälper företag att utveckla sin affär och att växa med fokusering på marknadsföring och försäljning, produktutveckling och finansiering. Vi gör detta genom projektledning, på konsultbasis eller genom ett aktivt styrelsearbete.

Carl Schneider

Kontakta Carl Schneider på Linked In

Född 1959. Civilingenjör, Elektroteknik, Chalmers Tekniska Högskola. Entreprenör med en mångårig erfarenhet av att utveckla och leda små och medelstora bolag. En av tre grundare av Viking Telecom AB 1988 där Carl arbetade som VD fram till juni 2003. Viking Telecom var listat på NASDAQ OMX Stockholm.

Carl har sedan 2003 arbetat som aktiv styrelseledamot och investerare i ett antal entreprenörsledda mindre bolag, såväl listade som olistade, främst med fokus på bolag med tekniska produkter och lösningar.

Carl sitter idag i bland annat följande styrelser:
Sustainion Group AB
Vadsbo SwitchTech Group AB

Chatarina Schneider

Född 1963 och arbetar som VD på Krahn Nordics AB

Kontakta Chatarina Schneider på Linked In