Skysense utvecklar produkter för upptäckt och spårning av drönare. Skysense Airspace Perimeter Protection (SAPP) består av ett nätverk av lätt utplacerade RF-baserade sensorer som kan upptäcka och spåra drönare och dess piloter.