Trygghet för aktivt åldrande

Salus mea tillgodoser kravet från socialtjänstlagen och är det första certifierade mobila trygghetslarmet. Salus meas tjänst möter individens behov tidigt och genom åldrandets alla faser genom modern, enkel och diskret teknik. Salus mea är skapad för dig som känner behov av att öka din trygghet utan att samtidigt bli isolerad i hemmet. Du vill fortsätta leva ett aktivt liv med tryggheten att hjälpen finns en knapptryckning bort. Salus mea är ett modernt trygghetslarm med både fallarm och hälsofunktioner.